400dpiLogo

 

Vereniging van Huisarts-Echografisten

Website van de vereniging van huisarts-echografisten, bedoeld voor alle leden en geïnteresseerde professionals.

De vereniging is begin 2015 notariëel vastgelegd, voortkomend uit de VEGE (Vereniging voor Eerstelijns Gecertificeerde Echografisten). Sinds november 2012 heeft de oprichter van de VEGE, Ruud Kuiper, het stokje overgedragen aan 5 enthousiaste leden, die destijds het bestuur vormden. Van deze 5 leden zijn alleen Stephan Konijnenberg, voorzitter en Marcel van Philips, secretaris, over. Zij vormen de drijvende motor van deze nieuw op te starten vereniging.

De VvHE heeft ten doel de belangen van haar leden te behartigen en de kwaliteit van echografisch onderzoek door huisartsen hoog te houden en te waarborgen. De VvHE adviseert bijvoorbeeld de CHBB over nascholingseisen en (her)registratie eisen. Ook vormt de VvHE een kwaliteitsoverleg met diverse echografie experts in het veld. Dit heeft bijvoorbeeld in juli 2015 het huidige kwaliteitshandboek abdominale echografie tot stand gebracht. Voorts speelt de VvHE een centrale rol in het overleg met zorgverzekeraars als het gaat om contractering van eerstelijns echografische diagnostiek door huisartsen. Tot slot wil de VvHE wetenschappelijk onderzoek entameren en zoekt daarbij partners en leden om hierbij de helpen.

Wordt dan Lid van onze vereniging !

Voor vragen mailt u ons: huisartsechografist@gmail.com of vul het contactformulier in.

Het lidmaatschap van de vereniging houdt uitgebreide informatie in over echografie in de huisartsenpraktijk, online intervisie, een forum, belangenbehartiging, wat is het juiste echoapparaat voor u, etc.